Intrinsieke motivatie vormt de basis voor goed werk

Posted by Arjen Jeninga on 30-okt-2019 12:45:21

In 1976 schreven Hackman en Oldham, twee sociaalpsychologen, een artikel over de relatie tussen motivatie en het ontwerp van werkprocessen. Zij toonden aan dat een taakontwerp dat gebaseerd is op intrinsieke motivatie (van binnenuit) veel meer commitment oplevert dan taakontwerp dat een beroep doet op extrinsieke motivatie (van buitenaf). Intrinsieke motivatie leidt ook tot creativiteit, betrokkenheid, leergedrag en resultaten.

Taakontwerp dat gebruik maakt van de intrinsieke motivatie van mensen moet voldoen aan drie eisen. Ten eerste moet het werk betekenisvol zijn voor de uitvoerder, de taak draagt bij aan een groter doel. Ten tweede is het van belang dat de taak gekoppeld is aan verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taak. Degene die de taak uitvoert bepaalt ook de kwalitatief van de uitvoering. En het laatste onderdeel van het motiverend taakontwerp is gerelateerd aan de beïnvloeding van het resultaat. De uitvoerder kan tijdens de uitvoering zien of wat het resultaat is.

Waarom is dit na, na ruim 40 jaar, nog belangrijk? In veel organisaties zijn deze drie elementen bij het ontwerp van werkprocessen uit beeld verdwenen. Voor de hoog intrinsiek gemotiveerde mensen in de zorg heeft dat een grote impact. Het is niet voor niets dat burn-out risico’s toenemen in de zorg. De grootste plaag voor zorgprofessionals is al jaren de administratieve lastendruk en de digitale vastlegging die niet (voldoende) aansluit bij de uitvoering van de zorg of behandelwerkzaamheden. En daarmee een wereld op zich zijn geworden. Een wereld die niet appelleert aan de intrinsieke motivatie van medisch specialisten en verpleegkundigen.

Werkprocessen die ontworpen zijn door professionals doen veel vaker een appel op de intrinsieke motivatie. Ten eerste omdat zij door het werkproces zelf te ontwerpen al een beroep doen op hun intrinsieke motivatie. En tweede omdat zij het werk zo willen ontwerpen dat het hen ook in de toekomst blijft motiveren. In het IHI whitepaper The Psychology of Change staan een aantal aanbevelingen hoe de intrinsieke motivatie nadrukkelijk een plek te geven. Van harte aanbevolen.  

Download IHI whitepaper

Topics: Flow time, zorgprofessionals

Meer tijd voor zorg door in kaart brengen van tijdsbesteding bij UMC

Posted by Arjen Jeninga on 3-okt-2019 14:38:43

Volgens IHI is er een groot vraagstuk rondom de belastbaarheid van artsen en verpleegkundigen. De laatste jaren besteden zij met hun programma JOY nadrukkelijk aandacht aan dit onderwerp. Stephen Swenson, directeur innovatie van de Mayo Clinics geeft aan dat 50 procent van de artsen en ruim 30 procent van de verpleegkundigen tegen een burnout aanzitten of er een hebben. Vaak als gevolg van gebrek aan keuzevrijheid en een niet vervulde behoefte om betekenisvol te kunnen zijn. Swenson heeft een drie fase model geïntroduceerd dat vooral op het gedrag en de sociale context ingaat: Listen-Act-Develop. Dit model benoemt drie factoren die een positief effect hebben op de arbeidsvreugde van zorgprofessionals: keuzevrijheid, sociale verbondenheid en excellence. Meer daarover kunt u vinden op de website van de AMA en in het volgende artikel dat u kunt downloaden.

Listen-act-develop-image

In Nederland zien we een vergelijkbaar vraagstuk dat zich vaak aandient als duurzame inzetbaarheid bij zorgprofessionals. En de arbeidsmarkt tekorten verergeren dat vraagstuk verder.

Recent is een UMC gestart met een programma om meer zicht te krijgen op de tijdsbesteding van medisch specialisten en verpleegkundigen en de mate waarin zij daar zelf grip op hebben of daarin worden geleefd, bijvoorbeeld doordat zij in hun werk worden onderbroken. Naast de reeds negatieve effecten die onderbrekingen hebben op de kwaliteit van werk betekent een onderbreking ook tijdsverlies en verlies aan keuzevrijheid zoals dat door Swenson in zijn artikel is benoemd. In het UMC volgen studenten met behulp van Flow Time gedurende een hele dienst medisch specialisten en verpleegkundigen. In totaal zijn er meer dan 30 diensten gevolgd. Met behulp van de uitkomsten worden de werkprocessen zodanig verbetert dat het aantal onderbrekingen afneemt en de tijd zorg en behandeling toe kan nemen. Herhaling van de meting brengt dat in beeld. Met als resultaat een betere kwaliteit van zorg, meer tijd voor zorg en meer tevreden zorgprofessionals.

Wilt u het artikel van Stephen Swenson lezen, klik dan hier. Wij sturen het u graag toe samen met een artikel over de rol van leiderschap in het veranderproces.

Download artikel

 

 

Safer care, less waste, more joy.

Flow Time is een platform gericht op het in kaart brengen van waar professionals hun tijd aan besteden, hoe vaak en waarom ze worden onderbreken en welke vermijdbare verspillingen er in hun werkzaamheden zijn. 

We helpen met het verbeteren werkprocessen, het terugbrengen van verspillingen en het zorgen voor meer tijd voor de essentiële taken van zorgprofessionals.

Op de hoogte blijven?

Recente posts